Головна | Продукція Новини | Контакти | Підтримка | Рішення | FAQ | Форум | Продажі

FAQ (VoIP серія DYNAMIX)
   Повне поновлення Firmware (2M-File) VoIP шлюзів Dynamix через BOOT Mode

Змінені назви VoIP обладнання серії Dynamix DW


Увага! 
Для поновлення firmware VoIP шлюза DYNAMIX його необхідно підключити безпосередньо до комп'ютера за допомогою термінала й Ethernet !
- Підключити VoIP шлюз Ethernet-кабелем до комп'ютера.
- Підключити VoIP шлюз за допомогою консольного кабелю до порту RS-232.
- Настроїти HyperTerminal 
   Скорость 9600 bps
   Біти даних 8
   Парність Ні
   Стопові біти 1
   Керування потоком Ні 
   -
т.е. <9600; 8N1; Flow Control: OFF>.
- Якщо на корпусі VoIP шлюза відсутня наклейка з MAC-адресою, то перед поновленням 2M-file через BOOT Mode  необхідно попередньо подивитися його МАС-адрес і запам'ятати.
- Включити VoIP шлюз і дочекатися завантаження.

Login: root 
Password:
(ENTER)

usr/config$ ifaddr -ifshow
cpm (unit number 0):
Flags: (0x8063) UP BROADCAST MULTICAST ARP RUNNING
Type: ETHERNET_CSMACD
Internet address: 10.1.1.3
Broadcast address: 10.255.255.255
Netmask 0xff000000 Subnetmask 0xff000000
Ethernet address is 00:01:a8:00:56:92
(Записати MAC-адрес)
Metric is 0


- Перевантажити шлюз.
- Після появи на екрані наступних повідомлень протягом 3-х сек. натискати "ENTER".

Attached TCP/IP interface to cpm unit 0
Attaching interface lo0...done
Please wait while system is initializing .........


- Нажати <ENTER>

boot line : cpm(0,0)host:vxWorks h=10.1.1.2 e=10.1.1.3 u=vwusr pw=vw usr g=10.1.1.2
login : water
password : 3333

[help] , list all boot commands

<BOOT> h
b - program boot sector
c - change network address
d - use tftp download file
f - input tftp file name
g - go to ap
m - modify mac address
p - program ap sector
r - reset
s - show current network address
w - password set
x - show BOOT and AP version
z - program 2M rom file

<BOOT> c

- Please input your new network address.
- Tftp server addr: 10.1.1.2
(ввести IP адрес Вашого PC з TFTP сервером)
- Target addr: 10.1.1.3
(ввести IP адрес VoIP шлюза)
- Gateway addr: 10.1.1.2
(ввести IP адрес Default Gateway)
- Subnet mask of AP: 255.0.0.0
(ввести Маску мережі)

- Your input is
- Tftp server addr: 10.1.1.2
- Target addr: 10.1.1.3
- Gateway addr: 10.1.1.2
- Subnet mask of AP: 255.0.0.0

- if network address is correct,please press 'y' to
setup configuration,else press 'n' to continue

- “Y”
(нажати <ENTER>

- bootline configuraton OK.
- auto reset


- Після автоматичного перевантаження знову ввійти в BOOT Mode.

login : water
password : 3333

<BOOT> f
(ввести ім'я файла)
- Transfer File Name: 2m4fxo.118b
<BOOT> d
(завантажити файл із TFTP сервера)
download program.
- Load ....
Tftp transfer OK.
<BOOT> z
(перепрограмувати Flash)
programming 2M rom file
- Be sure to program boot sector!!?(y/n): y
(підтвердити)
Please wait for a moment!!!
- programming OK.
<BOOT> r
(перевантажити шлюз)
- software reset


Після перевантаження й стандартного входу в меню шлюзу необхідно відновити MAC-адрес пристрою.

usr/config$ setmac
- enter mac address (xxxxxxxxxxxx): 0001a8005692
- the mac address is 00 01 a8 00 56 92
- if mac address is correct,please press 'y' to setup configuration,else press 'n' to continue

<y>
(підтвердити)
- mac address configuraton OK.
usr/config$ flash –clean