Головна | Продукція Новини | Контакти | Підтримка | Рішення | FAQ | Форум | Продажі

Про SHDSL технологію


1. Що розуміють під SHDSL?

SHDSL (Simmetric High Speed Digital Subscriber Line- симетрична високошвидкісна цифрова абонентська лінія), найбільш сучасний тип технології DSL , націлений насамперед на забезпечення гарантованої якості обслуговування, тобто при заданій швидкості й дальності передачі даних забезпечити рівень помилок не гірше 10 -7 навіть у самих несприятливих шумових умовах.
Цей стандарт є розвитком HDSL , оскільки він дозволяє передавати цифровий потік по одній парі.
Технологія SHDSL має кілька важливих переваг у порівнянні з HDSL. Насамперед , це кращі характеристики (відносно граничної довжини лінії й запасу по шумах) за рахунок застосування більше ефективного коду, механізму попереднього кодування, більше зроблених методів корекції й поліпшених параметрів аналогового інтерфейсу. Ця технологія ще й спектрально сумісна з іншими технологіями DSL. Оскільки нова система використає більше ефективний лінійний код у порівнянні з HDSL , то при будь-якій швидкості сигнал SHDSL займає більше вузьку смугу частот, чим відповідної тієї ж швидкості сигнал HDSL . Тому створювані системою SHDSL перешкоди для інших систем DSL мають меншу потужність у порівнянні з перешкодами від HDSL. Спектральна щільність сигналу SHDSL має таку форму, що він виявляється спектрально сполучимо із сигналами ADSL. У результаті цього, у порівнянні з однопарним варіантом HDSL, SHDSL дозволяє підвищити на 35-45% швидкість передачі при тій же дальності або збільшити дальність на 15-20% при тій же швидкості.


2. Швидкість передачі по SHDSL лінії

Для організації доступу по SHDSL необхідне виділення прямого проводу (фізичної двухпроводной лінії). Швидкість доступу при підключенні по SHDSL визначається технічними характеристиками, довжиною конкретної лінії зв'язку й конкретною маркою модему, у середньому досягнення повної швидкості можливо на двухпроводных лініях довжиною 1,5 км..
Забезпечення симетричного трафіка по однієї кручений парі в розширеному діапазоні швидкостей: від 192 кбит/c до 2.3 Mбит/c, а так само забезпечення симетричного трафіка по двійній парі зі швидкістю від 384 кбит/c до 4,6 Mбит/c.
SHDSL дає можливість об'єднати розрізнені локальні мережі, вишиковуючи їх у єдину корпоративну мережу, що дозволяє значно заощаджувати засоби й час при обміні інформацією між філіями підприємства, забезпечуючи достатній рівень інформаційної безпеки Вашої корпоративної мережі. SHDSL дозволяє організувати відеоконференцію, коли потрібно підтримувати однакові потоки передачі даних в обидва напрямки. 
Одним з основних переваг технології SHDSL є можливість використання вже існуючих (прокладених і реально працюючих) мідних пар проводів абонентських телефонних ліній, яких є по усьому світі величезна кількість. При цьому для передачі по одній телефонній лінії крім голосу ще й даних використається частотний спектр, який раніше пропадав.


3. Відмінності між SHDSL і SDSL.

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line — симетрична цифрова абонентська лінія)
Також як і технологія HDSL, технологія SDSL забезпечує симетричну передачу даних зі швидкостями, що відповідають швидкостям лінії Т1/Е1, але при цьому технологія SDSL має дві важливих відмінності. По-перше, використовується тільки одна кручена пари проводів, а по-друге, максимальна відстань передачі обмежена 3 км. Технологія забезпечує необхідні для представників бізнесу переваги: високошвидкісний доступ у мережу Інтернет, організація многоканальной телефонного зв'язку (технологія VoDSL) і т.п 
А SHDSL (G.shdsl, Singlepair Highspeed Digital Subscriber Line – високошвидкісна симетрична цифрова абонентська лінія по 1 парі)
Ця технологія дозволяє збільшити довжину лінії DSL до 20 км (з регенераторами) у порівнянні зі стандартами, використовуваними в цей час (по яких гранична довжина абонентської лінії становить приблизно 5 - 6 кілометрів). Забезпечує передачу даних по 1 парі зі швидкістю 192 Кбит/с - 2,320 Мбит/с або по 2 парам зі швидкістю в 2 рази більшої.


4. Що розуміють під стандартом SHDSL.

На сьогоднішній день існує три основних категорії стандартів SHDSL: ANSI (T1E1.4/2001-174) для Північної Америки, ETSI (TS 101524) для Європи й ITU-T (G. 991.2) в усьому світі. Всі ці стандарти були опубліковані і є стійкими. Всі стандартні різновиди ADSL (ITU G.992.1, G.992.2, і ANSI T1.413-I2) побудовані на одній і тій же методиці - дискретної многочастотной модуляції (Discrete Multi Tone, DMT).


5. Яка відмінність між північноамериканським і європейським стандартами?

Насамперед SHDSL - міжнародний стандарт. У такий спосіб стандарт визначається, як спеціальні умови петлі, які відповідають регіональні певні додаткові послуги (наприклад. T1). Однак більшість устаткувань підтримає всі міжнародні вимоги.


6. Що розуміють під TC-PAM модуляцією?

Технологія TC-PAM лежить в основі першого всесвітнього стандарту ІTU на високошвидкісну симетричну передачу по одній парі - G.shdsl. Дозволяє вибирати лінійну швидкість у діапазоні від 144 Кбіт/с до 2,3 Мбіт/с (крок 8 Кбіт/с) має більше вузький частотний спектр, чим попередники (2B1Q і CAP). Таким чином, забезпечується більша дальність роботи й електромагнітна сумісність із іншими DSL-технологіями, такими як ІSDN або ADSL і G.lіte і аналоговими системами типу ИКМ 15х2 "Зона" (на відміну від HDB3 і 2B1Q).
Тип кодування TC-PAM має найкращими на сьогоднішній день характеристиками дальності й електромагнітної сумісності при роботі на однопарних абонентських лініях. TC-PAM розшифровується як Trellіs Coded Pulse Amplіtude Modulatіon (імпульсна амплітудна модуляція із треллис-кодуванням). Суть даного методу кодування складається в збільшенні числа рівнів (кодових станів) з 4 (як в 2B1Q) до 16 і застосуванні спеціального механізму корекції помилок.


7. Відстань передачі даних по SHDSL лініях ?

Швидкість передачі даних з використанням устаткування SHDSL може досягати 2,3 Мбіт/с по однієї кручений парі (для "звичайних" з'єднань DSL — 1,5 Мбіт/с). Більше того, говориться, що дальність дії з'єднань, що відповідають новому стандарту, нібито на 30% вище, ніж для DSL, а оскільки він підтримує повторювачі, затримка для широкополосных додатків (таких, як голосовий зв'язок і потокова передача мультимедіа) повинна бути дуже низькою.
Ця технологія дозволяє збільшити довжину лінії DSL до 20 км (з регенераторами) у порівнянні зі стандартами, використовуваними в цей час (по яких гранична довжина абонентської лінії становить приблизно 5 - 6 кілометрів). Забезпечує передачу даних по 1 парі зі швидкістю 192 Кбит/с - 2,320 Мбит/с або по 2 парам зі швидкістю в 2 рази більшої. Застосування эхоподавлення забезпечує повністю дуплексний зв'язок при всіх значеннях швидкості.


8. Чи можна використати в SHDSL лініях репітери?

Так. Додаткові репитеры можуть бути використані як у подвійній парі, так і для одинарної пари. Стандарт ІTU підтримує до восьми ретитеров у кожній парі , що дозволяє зменшувати перешкоди й регенерувати сигнали перед їхньою передачею в наступний сегмент, що у свою чергу збільшує відстань передачі.


9. Що розуміють під "4-wіre mode"?

SHDSL стандарт підтримує таку додаткову функцію як здатність зростання швидкості й відстані передачі даних при використанні подвійної пари . Навантаження розподіляється в рівних співвідношеннях по двох парах, але при цьому йде одночасна передача даних.


10. Чи сумісний SHDSL стандарт із іншими DSLs стандартами, крім як ADSL ?

Абсолютно. "Симетричні" варіанти DSL (SDSL і HDSL) можна використати як для виходу компаній в Іnternet, так і для передачі трафіка між сегментами мереж Fast Ethernet. Сучасні технології xDSL полегшують рішення тих завдань, де потрібні високошвидкісні з'єднання: створення мережі Іntranet у територіально розподіленій компанії, організація доступу до транспортних мереж передачі даних і т.п.


11. Який тип протоколу підтримує SHDSL технології?

SHDSL технології підтримують такі протоколи як TDM, ATM, Frame Relay, а так само інші мережні протоколи .Що дозволяє побудову територіально розподілених корпоративних мереж, а також застосовується в складі рішень, пов'язаних із забезпеченням гарантованої пропускної здатності каналу передачі даних (VoіP, відеоконференції й т.п. ).


12. Чи можуть бути використані SHDSL технології в АТС ?

Використовуючи високочастотні ресурси каналу й такі пакетні технології, як АТМ або ІP, інтегровані пристрої доступу з функціями VoDSL дозволяють одночасно з високошвидкісним потоком даних організувати трохи (скажімо, 4, 8, 16 або 24) телефонних каналів. Системи VoDSL допоможуть традиційним операторам вирішити проблему телефонізації квартирного сектора (як відомо, установка телефону часто неможлива через відсутність вільної мідної пари) і сформувати привабливі пропозиції для бізнесів-користувачів.


13. Сумісність устаткування

SHSDL - забезпечення взаємної сумісності встаткування різних виробників. Для цього в G.shdsl був включений стандарт G.hs.bіs (G.844.1), де описується процедура ініціалізації з'єднання. Передбачено два варіанти процедури. У першому випадку встаткування LTU (установлене на АТС) диктує NTU (устаткуванню клієнта) параметри з'єднання, у другому - обоє пристроїв "домовляються" про швидкості передачі з урахуванням стану лінії. З огляду на невідомі початкові умови, під час ініціалізації для гарантованого встановлення з'єднання обмін даними здійснюється з низькою швидкістю, а передача - з використанням одного із класичних методів модуляції (DPSK).


14. Переваги SHDSL технологій

SHDSL технології дозволяють як високошвидкісний доступ в Інтернет, так і швидка і якісна передача великої кількості інформації. Також за допомогою SHDSL технологій Ви зможете не тільки одержувати інформацію з Інтернет, але й користуватися ІP-телефонією (міський, міжміський, міжнародний зв'язок) і відеоконференцзв'язок.